ขออภัย

เนื่องจากเว็บไซต์คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีปัญหาขัดข้องทางเทคนิคบางประการและกำลังอยู่ในช่วงเร่งดำเนินการแก้ไข อาจทำให้ข้อมูลข่าวสารบางส่วนขาดให้ไป ทางผู้ดูแลต้องขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วย สามารถติดตามความเคลื่อนไหวของคณะในช่วงนี้ได้ทาง Facebook ที่ www.facebook.com/fakhonkaenuniversity

สำหรับการรับสมัครวาดรูปในกิจกรรมปตท.เยาวชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือครั้งที่ 9 ในหัวข้อ"ก้าวไปด้วยกัน สู่วันพรุ่งนี้" สามารถเข้าสมัครได้ตาม url เดิม ที่ http://fa.kku.ac.th/ptt9