แสดงทั้งหมด ของจำนวนผู้เข้าร่วมงาน 60 คน

การลงทะเบียน : แสดงทั้งหมด เฉพาะผู้ชำระเงิน Walk-in
#ชื่อ-นามสกุลผู้ร่วมงานสังกัด/หน่วยงานการลงทะเบียนสถานะ
1นายณภัทร ประศาสน์ศิลป์หลักสูตรการจัดการทางวัฒนธรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยชำระเงิน-
2นางYANG SHUHANมหาวิทยาลัยบูรพาชำระเงิน-
3นางYAN ZHANGมหาวิทยาลัยบูรพาชำระเงิน-
4นางสาวแก้วตา แย้มพักตร์มหาวิทยาลัยบูรพาWalk-in-
5นางแคทลียา วงศ์อารีย์โรงเรียนศรีธาตุพิทยาคม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20Walk-in-
6นายสุรดิษ ภาคสุชลมหาวิทยาลัยมหาสารคามWalk-in-
7นางสาวชินานาง สวัสดิ์รัมย์ศิลปะดิจิทัลWalk-in-
8นางสาวจิรัชญา วันจันทร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ชำระเงิน-
9นางสาววราภรณ์ สำเภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ชำระเงิน-
10นางสาวศรีชนา เจริญเนตรมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ชำระเงิน-
11นายรศ.ดร.ศิริมงคล นาฏยกุลภาควิชาศิลปะการแสดงWalk-in-
12นางสาวJIAXIU LIUKHON KAEN UNIVERSITYชำระเงิน-
13นายอนุชิต โรจนชีวินสุภรมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามWalk-in-
14นายธัชพล วงกลางมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามWalk-in-
15นายณัฐวุฒิ ภักดีผลสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต4Walk-in-
16นางสาวธัญลักษณ์ มูลสุวรรณภาควิชาศิลปะการแสดงWalk-in-
17นางสาวปัทมาวดี ชาญสุวรรณภาควิชาศิลปะการแสดงWalk-in-
18นางสาวอุรารมย์ จันทมาลาภาควิชาศิลปะการแสดงWalk-in-
19นางทัศนีย์ บัวระภา มหาวิทยาลัยมหาสารคามWalk-in-
20นางสาวAmbhorn KongsombatProduct Engineer/TrimotiveWalk-in-