ชำระเงิน ของจำนวนผู้เข้าร่วมงาน 11 คน

การลงทะเบียน : แสดงทั้งหมด เฉพาะผู้ชำระเงิน Walk-in
#ชื่อ-นามสกุลผู้ร่วมงานสังกัด/หน่วยงานการลงทะเบียนสถานะ
1นายณภัทร ประศาสน์ศิลป์หลักสูตรการจัดการทางวัฒนธรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยชำระเงิน-
2นางYANG SHUHANมหาวิทยาลัยบูรพาชำระเงิน-
3นางYAN ZHANGมหาวิทยาลัยบูรพาชำระเงิน-
4นางสาวจิรัชญา วันจันทร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ชำระเงิน-
5นางสาววราภรณ์ สำเภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ชำระเงิน-
6นางสาวศรีชนา เจริญเนตรมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ชำระเงิน-
7นางสาวJIAXIU LIUKHON KAEN UNIVERSITYชำระเงิน-
8นายปรุฬห์ลภย์ พฤกษ์โสภีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ชำระเงิน-
9นายณัฐคม แช่มเย็นมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ชำระเงิน-
10นางสาวชนกเนตร นิลบาลันมหาวิทยาลัยขอนแก่นชำระเงิน-
11นายกิจติพงษ์ ประชาชิตมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษชำระเงิน-