จำนวนผู้นำเสนอ 117 คน


* ติดต่อขอรับใบเสร็จที่ได้หน้างาน
119. รูปแบบการแสดงละครรำแก้บน : กรณีศึกษา ศาลท้าวมหาพรหมเอรวัณ ราชประสงค์ กรุงเทพมหานครฯ
สุนิศา โพธิแสนสุข
การนำเสนอ : Oral || วิจัย || กลุ่มผลงาน : ดนตรีและการแสดง || สังกัด/หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
การลงทะเบียน : ค้างชำระ || ตรวจสอบ : ยังไม่ได้ออกใบเสร็จ

118. การศึกษาภาระแห่งชีวิตของสตรีสูงอายุในชนบทอีสาน เพื่อสร้างสรรค์เป็นผลงานจิตรกรรมร่วมสมัย
ชนกเนตร นิลบาลัน
การนำเสนอ : Poster || วิทยานิพนธ์ || กลุ่มผลงาน : ทัศนศิลป์ || สังกัด/หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยขอนแก่น
การลงทะเบียน : ค้างชำระ || ตรวจสอบ : ยังไม่ได้ออกใบเสร็จ

117. บุญคูณลานปราสาทรวงข้าว : ศักยภาพในการอนุรักษ์และการประชาสัมพันธ์ เพื่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมฯ
ทัศนีย์ ศิวบวรวัฒนา
การนำเสนอ : Oral || วิจัย || กลุ่มผลงาน : วัฒนธรรม || สังกัด/หน่วยงาน : สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
การลงทะเบียน : ค้างชำระ || ตรวจสอบ : ยังไม่ได้ออกใบเสร็จ

116. ประวัติและสภาพปัจจุบันของชุมชนจีนใหม่ในห้วยขวางกรุงเทพฯ
JIAXIU LIU
การนำเสนอ : Oral || วิจัย || กลุ่มผลงาน : วัฒนธรรม || สังกัด/หน่วยงาน : KHON KAEN UNIVERSITY
การลงทะเบียน : ค้างชำระ || ตรวจสอบ : ยังไม่ได้ออกใบเสร็จ

115. การศึกษาพัฒนาการศิลปการแสดงหมอลำซิ่งเพื่อผลิตภาพยนตร์เรื่อง "หมอลำมาเนีย เขย่าลูกคอรอให้เธอมารัก"
นันทวุธ ภูผาสุข
การนำเสนอ : Poster || วิจัย || กลุ่มผลงาน : การออกแบบ || สังกัด/หน่วยงาน :
การลงทะเบียน : ค้างชำระ || ตรวจสอบ : ยังไม่ได้ออกใบเสร็จ

114. การสร้างสรรค์และศึกษาพัฒนาการของงานจิตรกรรมฝาผนังอีสาน : จากฮูปแต้มสู่ศิลปะร่วมสมัย
จีรเดช เจริญชนม์
การนำเสนอ : Oral || งานสร้างสรรค์ || กลุ่มผลงาน : ทัศนศิลป์ || สังกัด/หน่วยงาน : วิทยาลัยสันตพล ป.ตรี
การลงทะเบียน : ค้างชำระ || ตรวจสอบ : ยังไม่ได้ออกใบเสร็จ

113. Chinese Culture in traditional Vietnam Music
Xiumei Bian
การนำเสนอ : Oral || วิทยานิพนธ์ || กลุ่มผลงาน : ดนตรีและการแสดง || สังกัด/หน่วยงาน : Faculty of Fine and Applied Arts KhonKaen University
การลงทะเบียน : ค้างชำระ || ตรวจสอบ : ยังไม่ได้ออกใบเสร็จ

112. การตีความภาพวัฒนธรรมไทยในทัศนะของนักศึกษาชาวจีน
พงษ์กรณ์ วีรพิพรรธน์
การนำเสนอ : Oral || วิจัย || กลุ่มผลงาน : วัฒนธรรม || สังกัด/หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล
การลงทะเบียน : ค้างชำระ || ตรวจสอบ : ยังไม่ได้ออกใบเสร็จ

111. กราฟิกอินโฟอัตลักษณ์ไทดำบ้านนาป่าหนาดอำเภอเชียงคานจังหวัดเลย
อิสริยาภรณ์ ชัยกุหลาบ
การนำเสนอ : Poster || วิจัย || กลุ่มผลงาน : การออกแบบ || สังกัด/หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย
การลงทะเบียน : ค้างชำระ || ตรวจสอบ : ยังไม่ได้ออกใบเสร็จ

110. รูปทรงความงามเครื่องครัวในชนบทอีสาน
ธิดารัตน์ ชุ่มจังหรีด
การนำเสนอ : Poster || งานสร้างสรรค์ || กลุ่มผลงาน : ทัศนศิลป์ || สังกัด/หน่วยงาน : สาขาวิชาทัศนศิลป์
การลงทะเบียน : ค้างชำระ || ตรวจสอบ : ยังไม่ได้ออกใบเสร็จ