รูปแบบการสมัครเข้าร่วมงาน

ศิลปกรรมวิจัย ครั้งที 4
อัตลักษณ์ศิลปกรรมจากรากสู่โลก
(สำหรับผู้นำเสนอผลงาน)

ผู้สมัครจะต้องกรอกข้อมูลที่สำคัญให้ครบถ้วน พร้อมอ่านคำชี้แจงให้เข้าใจ โดยกลุ่มผลงาน มีดังนี้
  • ทัศนศิลป์
  • การออกแบบ
  • ดนตรีและการแสดง
  • วัฒนธรรม
ลงทะเบียนส่งผลงาน

ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน
ศิลปกรรมวิจัย ครั้งที่ 4
(สำหรับผู้เข้าร่วมฟัง)

การลงทะเบียนเข้าร่วมงาน ท่านสามารถเลือกได้ 2 แบบ ดังนี้
  • แบบ Walk-in (ฟรี)
  • แบบชำระเงิน (ได้รับ package)
ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน