งานบริการการศีกษาระดับปริญญาตรี

ใบคำร้องขอ การให้-I แก่นักศึกษาในรายวิชาเรียน
ใบคำร้องขอขยายเวลาส่งผลการเรียน
ใบคำร้องขอถอนรายวิชา โดยได้สัญลักษณ์ W
ใบคำร้องขอลงทะเบียน มาก-น้อย กว่ากำหนด
ใบคำร้องขอลาออกจากการเป็นนักศึกษา
ใบคำร้องขอหนังสือรับรองการสำเร็จการศึกษาเพื่อสมัครครูผู้ช่วย
ใบคำร้องทั่วไป
ใบคำร้องขอลาพักการศึกษา
 
 
Powered by Phoca Download