Open menu

       มหาวิทยาลัยขอนแก่นจัดกิจกรรมสีฐานเฟสติวัล ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 9-11 พฤศจิกายน ที่ผ่านมาและในวันที่ 11 ซึ่งตรงกับวันลอยกระทง ได้มีการจัดประกวดขบวนแห่ประกวดนางนพมาศ และการประกวดกระทงในประเภทต่างๆ มีหน่วยทั้งทั้งภายในและภายนอกมหาวิทาลัยขอนแก่นร่วมส่งขบวนแห่เข้าร่วมในกิจกรรมในครั้งนี้อย่างมากมาย โดยกิจกรรมเริ่มขึ้นในเวลาประมาณ 18.00 น.

       คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ส่งขบวนแห่นางนพมาศ  และส่งกระทงขนาดใหญ่เข้าร่วมประกวด ซึ่งทางสโมสรนักศึกษาเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดการ สำหรับขบวนแห่ได้จัดขบวนตามแนวคิดที่ทางมหาวิทยาลัยได้ตั้งไว้คือ “พญานาค” ซึ่งสามารถจัดและแปรขบวนต่อหน้าคณะกรรมการได้อย่างสวยงาม และในปีนี้ก็เป็นอีกครั้งหนึ่งแห่งความภาคภูมิใจของชาวคณะฯที่สามารถรักษาแชมป์ได้อีก 1 ปี ด้วยการคว้ารางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ในการประกวดกระทงขนาดใหญ่มาไว้ที่คณะฯอีกครั้ง

       นายฐิติกิตต์ ไชยวงษา นายกสโมสรนักศึกษา คณะศิลปกรรมศาสตร์ ได้กล่าวว่าการจัดสร้างกระทงในปีนี้ ทางศูนย์วัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ให้แนวคิดในการจัดสร้างคือ พญานาค สำหรับทุกขบวนในมหาวิทยาลัย และกระทงจะต้องลอยน้ำได้ ทางทีมสโมสรจึงได้จัดทำฐานกระทงที่สามารถลอยน้ำได้ สำหรับแนวความคิดของกระทงคือพญานาคที่คอยปกป้องรักษาพระธาตุพนม ซึ่งมีพญานาค 7 ตน ในกระทงพระธาตุพนมจะอยู่บนยอดสุดของกระทง เป็นการประยุกต์จากพุ่มข้าวบิณฑ์ลายเดิมให้มาเป็นพระธาตุพนม มีตัวยอดเรือนยอด และตรงหางของพระธาตุพนมที่เป็นสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น

 DSC0135

05-11-62

DSC0150

DSC0154

DSC0160

DSC0172

DSC0181

DSC0188

DSC0189

 

                                                                     

                                                                     

  

ข่าวประชาสัมพันธ์

สานศิลป์ (จดหมายข่าว)