Open menu

      เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2562 เวลา 17.00 น. น. นายแพทย์ ชาตรี เมธาธราธิป ผู้อำนวยการ ศูนย์อนามัยที่7 ขอนแก่น ได้เดินทางมายังคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นเพื่อเข้าพบผศ.ดร.บุรินทร์ เปล่งดีสกุล คณบดี และทีมผู้บริหารคณะฯเพื่อหารือในความร่วมมือด้านต่างๆที่คณะศิลปกรรมศาสตร์มีจุดแข็งทางด้านการบริการวิชาการของศาสตร์ศิลปะเพื่อบูรณาการณ์ในการประยุกต์ศาสตร์เหล่านั้นสู่วงการแพทย์ให้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการรักษาผู้ป่วย ตลอดจนการนำผลงานด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ต่างๆเพื่อนำไปใช้กับวัสดุทางการแพทย์ เป็นการส่งผลดีกับนักศึกษาและสามารถต่อยอดนำไปใช้ได้จริงในยุคปัจจุบัน พร้อมกันนี้นายแพทย์ ชาตรี เมธาธราธิป ได้มอบแจกันดอกไม้เป็นการขอบคุณสำหรับความร่วมมือครั้งนี้และร่วมถ่ายภาพเป็นที่ระลึก

803206935754228632589897529969060285513728n

DSC0912

DSC0923

DSC0916

 

 

                                                                                                                                          

     
         
       

 

                                                                  

   

ข่าวประชาสัมพันธ์

สานศิลป์ (จดหมายข่าว)