อาจารย์กิตติชัย ตรีรัตน์วิชา ร่วมกับคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ส่งมอบงานประติมากรรมภาพเหมือนหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ เกจิอาจารย์ชื่อดัง อดีตเจ้าอาวาสวัดบ้านไร่ จังหวัดนครราชสีมา ให้กับทางมหาวิทยาลัยขอนแก่นดูแลรักษาและจัดเป็นสถานที่ให้พุทธศาสนิกชนได้น้อมรำลึกถึงคุณงามความดีของหลวงพ่อฯ ที่ได้ทำแก่บ้านเมือง

       ในพิธีส่งมอบประติมากรรมภาพเหมือนหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ ครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประธานในพิธีเป็นผู้รับมอบ พร้อมทั้งยังมีสักขีพยานในการรับมอบครั้งนี้ประกอบด้วย รศ.ดร.นิยม วงศ์พงษ์คำ รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและเศรษกิจสร้างสรรค์ ผศ.เขม เคนโคก ผู้อำนวยการศูนย์วัฒนธรรม ผศ.ดร.บุรินทร์ เปล่งดีสกุล คณบดีและทีมผู้บริหารคณะศิลปกรรมศาสตร์ บุคลากร เป็นต้น

       อาจารย์กิตติชัย ตรีรัตน์วิชา เป็นอาจารย์ประจำภาควิชาทัศนศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา เป็นประติมากรที่โด่งดัง ปั้นผลงานประติมากรรมที่สำคัญๆอย่างมากมาย อาทิเช่น การได้ทำงานสนองพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 ที่มีพระราชประสงค์ให้จัดสร้างพระบรมรูปขณะพระองค์ “ทรงงาน” เพื่อนำไปประดิษฐาน ณ คลองลัดโพธิ์ ระหว่างสะพานภูมิพล 1 กับสะพานภูมิพล 2 อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ รวมทั้งผลงานประติมากรรมการปั้นพระบรมรูปครึ่งพระองค์ซึ่งประดิษฐานอยู่ที่อนุสรณ์สถาน ทุ่งมะขามหย่อง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นอกจากนี้ยังเป็นผู้สร้างรูปปั้นหลวงพ่อพุธ ฐานิโย และ หลวงปู่เสาร์ ที่นครราชสีมา, รูปเหมือนสมเด็จโต พรหมรังสี ที่วัดเกษไชโย อ่างทอง, อนุสาวรีย์กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ พระบิดาแห่งกฎหมายไทย ที่ศาลจังหวัดสุราษฎร์ธานี, พระพุทธ รัตนมงคลสัมฤทธิ์ที่สิงห์บุรี และอนุสาวรีย์พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ที่ท่าเรือแหลมฉบัง ชลบุรี

DSC0762

DSC0795

DSC0786

DSC0782

DSC0789

DSC0769

 

      

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์