Open menu

       อาจารย์กิตติชัย ตรีรัตน์วิชา ร่วมกับคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ส่งมอบงานประติมากรรมภาพเหมือนหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ เกจิอาจารย์ชื่อดัง อดีตเจ้าอาวาสวัดบ้านไร่ จังหวัดนครราชสีมา ให้กับทางมหาวิทยาลัยขอนแก่นดูแลรักษาและจัดเป็นสถานที่ให้พุทธศาสนิกชนได้น้อมรำลึกถึงคุณงามความดีของหลวงพ่อฯ ที่ได้ทำแก่บ้านเมือง

       ในพิธีส่งมอบประติมากรรมภาพเหมือนหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ ครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประธานในพิธีเป็นผู้รับมอบ พร้อมทั้งยังมีสักขีพยานในการรับมอบครั้งนี้ประกอบด้วย รศ.ดร.นิยม วงศ์พงษ์คำ รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและเศรษกิจสร้างสรรค์ ผศ.เขม เคนโคก ผู้อำนวยการศูนย์วัฒนธรรม ผศ.ดร.บุรินทร์ เปล่งดีสกุล คณบดีและทีมผู้บริหารคณะศิลปกรรมศาสตร์ บุคลากร เป็นต้น

       อาจารย์กิตติชัย ตรีรัตน์วิชา เป็นอาจารย์ประจำภาควิชาทัศนศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา เป็นประติมากรที่โด่งดัง ปั้นผลงานประติมากรรมที่สำคัญๆอย่างมากมาย อาทิเช่น การได้ทำงานสนองพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 ที่มีพระราชประสงค์ให้จัดสร้างพระบรมรูปขณะพระองค์ “ทรงงาน” เพื่อนำไปประดิษฐาน ณ คลองลัดโพธิ์ ระหว่างสะพานภูมิพล 1 กับสะพานภูมิพล 2 อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ รวมทั้งผลงานประติมากรรมการปั้นพระบรมรูปครึ่งพระองค์ซึ่งประดิษฐานอยู่ที่อนุสรณ์สถาน ทุ่งมะขามหย่อง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นอกจากนี้ยังเป็นผู้สร้างรูปปั้นหลวงพ่อพุธ ฐานิโย และ หลวงปู่เสาร์ ที่นครราชสีมา, รูปเหมือนสมเด็จโต พรหมรังสี ที่วัดเกษไชโย อ่างทอง, อนุสาวรีย์กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ พระบิดาแห่งกฎหมายไทย ที่ศาลจังหวัดสุราษฎร์ธานี, พระพุทธ รัตนมงคลสัมฤทธิ์ที่สิงห์บุรี และอนุสาวรีย์พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ที่ท่าเรือแหลมฉบัง ชลบุรี

DSC0762

DSC0795

DSC0786

DSC0782

DSC0789

DSC0769

 

 

                                                                                                                                          

     
         
       

 

                                                                  

   

ข่าวประชาสัมพันธ์

สานศิลป์ (จดหมายข่าว)