Open menu

        คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ สาขาวิชาดนตรีตะวันตก คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดคอนเสิร์ต “TRUMPET  LECTURE RECITAL ” และการบรรยาย เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการปฏิบัติการและวิชาดนตรีแก่ผู้ที่สนใจและเป็นการพัฒนาทักษะคณาจารย์ตลอดจนนักศึกษา โดยอาจารย์อ้น ดร.สุรสีห์ ชานกสกุล ณ โรงละครคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในวันที่ 12 ตุลาคม 2563 เวลา 13.00 – 17.00 น. ที่ผ่านมามีนักเรียน นักศึกษาจากโรงเรียนทั้งในและนอกจังหวัดขอนแก่นเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างทักษะทางด้านดนตรีเข้าร่วมอย่างมากมายเพื่อนำองค์ความรู้ไปพัฒนาต่อยอดทางด้านดนตรีที่สนใจให้มีศักยภาพเพิ่มยิ่งขึ้น

DSC0901

IMG7073

IMG7128

IMG7100

DSC0906

 

 

                                                                     

                                                                     

  

ข่าวประชาสัมพันธ์

สานศิลป์ (จดหมายข่าว)