Open menu

       คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอแสดงความชื่นชมยินดีกับ นางสาวชุติมา. ณ อุบล ที่ได้รับรางวัลยอดเยี่ยมเหรียญทอง และนางสาววรรณิสา ถามะนาศาสตร์ ที่ได้รับรางวัลยอดเยี่ยมเหรียญทองแดง ประเภทศิลปินใหม่ จากเวทีการประกวดจิตรกรรมUOB ครั้งที่ 11 ภายใต้แนวคิด “ความเป็นน้ำหนึ่งในเดียวกัน (Solidarity)”

        สำหรับแนวคิดของผลงานของนางสาวชุติมา ณ อุบลที่สร้างสรรค์ผลงานภายใต้ชื่อผลงาน “มื้ออาหารในปี 2020”คือ  “การแพร่ระบาดของโควิด-19 ทำให้เกิดรูปแบบการใช้ชีวิตวิถีใหม่หรือ New Normal ที่ทุกคนต้องร่วมมือกันป้องกันไม่ให้เกิดการแพร่กระจายของเชื้อโรค ภาพของกิจกรรมบนโต๊ะอาหารนี้เปรียบเสมือนบันทึกภาพจำของศิลปินถึงสิ่งที่เกิดขึ้นและกิจวัตรที่เปลี่ยนไป ไม่ว่าจะเป็นการใส่หน้ากากอนามัย การฉีดสเปรย์แอลกอฮอลล์เพื่อฆ่าเชื้อโรคก่อนหยิบอาหาร นักเรียนที่ต้องเรียนผ่าน Video Conference การถือกำเนิดของกาแฟสูตร Dalgona Coffee หรือการเล่นโซเชียลกับโลกภายนอกเพื่อแก้เหงาในช่วงกักตัว เหล่านี้แสดงถึงการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของคนในสังคมเพื่อร่วมใจผ่านพ้นสถานการณ์อันเลวร้ายนี้ไปด้วยกัน”

       และแนวความคิดการสร้างสรรค์ผลงานของนางสาววรรณิสา ถามะนาศาสตร์ ในการสร้างสรรค์ผลงานภายใต้ชื่อ “น้ำหนึ่งในเดียว”คือ “ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่มักเกิดจากจุดเล็กๆ เสมอ จากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ในประเทศไทย คนไทยทุกคนต่างร่วมด้วยช่วยกันโดยเริ่มต้นจากการดูแลตัวเอง ให้ความร่วมมือกับภาครัฐในการอยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ แม้ในช่วงเริ่มต้นของการแพร่ระบาดในประเทศไทยจะสร้างผลกระทบอย่างมาก หลายคนขาดแคลนอุปกรณ์ป้องกันเบื้องต้นอย่างหน้ากากอนามัย แต่ชาวบ้านตามชุมชนก็เย็บหน้ากากใช้กันเอง และยังแบ่งปันให้คนรอบข้างอีกด้วย รวมถึงตู้ปันสุขที่มีข้าวปลาอาหารและเครื่องใช้จำเป็นต่างๆ มาแบ่งปันกันในยามทุกข์ยาก เหล่านี้คือจุดเริ่มต้นเล็กๆ ที่เป็นแรงผลักดันให้ทุกคนมีกำลังใจต้านการระบาดของโควิด-19 ได้เป็นอย่างดี”

1276298681697208340447644298948192478271467o

128282133477401653930672617754737879436196o

12720979647740202226396917104997252832956520o

 

                                                                     

                                                                     

  

ข่าวประชาสัมพันธ์

สานศิลป์ (จดหมายข่าว)