Open menu

        คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นจัดกิจกรรมเทศกาลถนนศิลปะครั้งที่ 18 ณ บริเวณสะพานขาว ในระหว่างวันที่ 2 -3 เมษายน 2564 กิจกรรมเริ่มต้นในเวลาประมาณ 17.00 น. และมีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการในเวลา 19.00 น. ได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นประธานในพิธีเปิด และมีแขกที่สำคัญเข้าร่วมงานครั้งนี้ประกอบด้วย ผศ.นพ.ธรา ธรรมโรจน์ อ.ดร.กิตติสันต์ ศรีรักษา ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์  ผศ.สมพงษ์ สิทธิพรหม ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายรักษาความปลอดภัย รศ.ดร.ทพญ.วรานุช ปิติพัฒน์ คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ รศ.ดร.ชูพงษ์ ทองคำสมุทร คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผศ.ดร.วายุ กาญจนศร รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาคณะศึกษาจาก พร้อมกันนี้ ผศ.ดร.บุรินทร์ เปล่งดีสกุล คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ได้กล่าวรายงานและจุดประสงค์ของการจัดงานครั้งนี้ต่อประธานในพิธี จากนั้นประธานในพิธีได้ได้ระบายสีบนผืนผ้าใบซึ่งเป็นสัญลักษณ์ว่าได้มีพิธีการเปิดกิจกรรมโครงการเทศกาลถนนศิลปะครั้งที่ 18 ขึ้นอย่างเป็นทางการ และได้มอบของที่ระลึกแก่ผู้สนับสนุนกิจกรรมโครงการ และเครือข่ายความร่วมมือ หน่วยงาน สถาบัน องค์กรร่วมโครงการ จากนั้นได้ร่วมถ่ายภาพหมู่ร่วมกันเพื่อเป็นที่ระลึก

       ด้าน รศ. นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล ประธานในพิธีได้กล่าวในส่วนหนึ่งว่า “ คณะศิลปกรรมศาสตร์ ได้จัดโครงการถนนศิลปะครั้งนี้เป็นครั้งที่ 18 แสดงให้เห็นถึงความมุ่งเน้นการนำความเป็นวิชาการ จากชั้นเรียนลงมาสู่ท้องถนนเป็นพื้นที่สำหรับการแสดงผลงานสร้างสรรค์ผลงานศิลปะในทุกแขนง และทุกรูปแบบ ซึ่งมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ให้การสนับสนุนมาอย่างต่อเนื่อง เพราะเล็งเห็นถึงความสำคัญของการสร้างพื้นที่สำหรับกิจกรรมสร้างสรรค์ ส่งเสิรม และเพิ่มคุณค่าของงานศิลปะ อีกทั้งยังเป็นศูนย์กลางในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการสร้างสรรค์โดยการเชิญภาคีเครือข่ายเข้าร่วมกิจกรรมในโครงการนี้อย่างทั่วถึง ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ทางศิลปกรรมของภูมิภาคอย่างประจักษ์ชัด ”

        ผศ.ดร.บุรินทร์ เปล่งดีสกุล คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ ได้กล่าวเสิรมว่า “แนวคิดในการดำเนินงานในปีนี้ก็จะคล้ายๆกับทุกๆครั้งที่ผ่านมาโดยยังรักษาความเป็นวิชาการข้างถนน ซึ่งหลายๆคนอาจคิดว่าการเข้าถึงศิลปะเป็นสิ่งที่ยากต่อความเข้าใจ เวทีนี้จึงเป็นการนำผลงานทางวิชาการที่มีอยู่ในคณะศิลปกรรมศาสตร์ในสาขาต่างๆ ออกมาแสดงโชว์ให้กับผู้คนได้เห็นและง่ายต่อความเข้าใจ ได้ลอง ได้สัมผัส ได้เข้าถึง ซึ่งเป็นผลดีต่อนักเรียนตลอดจนผู้ปกครองที่จะได้เข้าใจในกระบวนการเรียนการสอนจากทางคณะฯ                  และในปีนี้เป็นการจัดแบบ New Normal เพื่อเว้นระยะห่างของพื้นที่ ไม่ให้มีการแออัดเบียดเสียดกัน ซึ่งเป็นอีก 1 มาตรการณ์ของการควบคุมโรคระดับ Covid – 19 ที่กำลังเฝ้าระวังกันอยู่ในขณะนี้ “

       สำหรับกิจกรรมที่จะเกิดขึ้น  ณ สะพานขาว ในช่วงเวลา 17.00 – 24.00 น. ในวันที่ 2 เมษายน 2564 นี้ประกอบไปด้วย กิจกรรมการแสดงดนตรี การวาดเส้นภาพเหมือนบุคคล การปั้นภาพเหมือนบุคคล ปฏิบัติงานดินเผา ปฏิบัติงานภาพพิมพ์ ปฏิบัติงานภาพถ่ายสีน้ำมัน นิทรรศการภาพถ่าย กิจกรรมระบายสีสำหรับประชาชนทั่วไป กิจกรรมจากบ้านชีวาศิลป์ การแสดงผลงานศิลปะและงานสร้างสรรค์ของนักศึกษา คณาจารย์ และศิลปินอิสระ

       ในปัจจุบันการเรียนการสอนภายในคณะศิลปกรรมศาสตร์มีทั้งสิ้น 9 หลักสูตร ในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ซึ่งครบทุกด้านของสายศิลปะ และเป็นคณะแรกในประเทศที่ผ่านการประเมินด้านคุณการจัดการเรียนการสอน หรือ EdPEx 200 ของสายทางด้านศิลปกรรม สำหรับผู้ที่พลาดการเยี่ยมชมงานปีใน พบกันใหม่ครั้งหน้ากับโครงการเทศการถนนศิลปะครั้งที่ 19

DSC0216

 DSC0222

DSC0233

DSC0238

DSC0246

DSC0250

DSC0270

DSC0281

DSC0291

DSC0253

 

 

 

 

 

 

 

                                                                     

                                                                     

  

ข่าวประชาสัมพันธ์

สานศิลป์ (จดหมายข่าว)