Open menu

15 มกราคม 2562 บุคลากร คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมออกร้านอาหารโรงทานแก่จิตอาสาการก่อสร้างเมรุลอยเพื่อใช้ในพิธีพระราชทานเพลิงศพ หลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ พร้อมทั้งร่วมจัดทำดอกไม้จันทน์ เพื่อใช้ในงานพระราชพิธี ซึ่งการก่อสร้างครั้งนี้ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย รศ.ดร.นิยม วงศ์พงษ์คำ คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ เป็นหัวเรือใหญ่ในการดำเนินการก่อสร้างตามแบบโบราณที่ได้อ้างอิงไว้ ซึ่งจะแล้วเสร็จทันในวันที่ 29 มกราคม 2562 ซึ่งเป็นวันพระราชทานเพลิงศพ อย่างแน่นอน

 

                                                                     

                                                                     

  

ข่าวประชาสัมพันธ์

สานศิลป์ (จดหมายข่าว)