Open menu

  วงโปงลางสินไซ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าร่วมการแข่งขันดนตรีโปงลางในงาน "มหกรรมโปงลางเฉลิมพระเกียรติ ชิงแชมป์ประเทศไทย ครั้งที่ 1"  ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ได้จัดขึ้น  โดยมี  ดร.พงศ์ศักดิฐ์ เสมสันต์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม  เป็นประธานในพิธี  เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2562 ณ เทอมินอลฮอลล์ ชั้น 4  ศูนย์การค้าเทอมินอล 21  อำเภอเมือง  จังหวัดนครราชสีมา

          วงโปงลางสินไซ  ได้จัดการแสดงเข้าร่วมการแข่งขัน 5 ชุด  ได้แก่ ชุด เทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร  ชุด  เปิดวง   ชุด บรรเลงเส็ง   ชุดการแสดงเฉลิมพระเกียรติรัชกาล 9 น้ำทิพย์ของแถนไท้   และชุด สินไซลาแฟน  ซึ่งผลการประกวดมหกรรมโปงลางเฉลิมพระเกียรติชิงแชมป์ประเทศไทย ครั้งที่ 1 “อาศิรนาฏกรรมอีสาน”    วงโปงลางสินไซ  คณะศิลปกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  แสดงความสามารถ คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ มาครอง ได้รับโล่เกียรติยศ พร้อมเงินรางวัล 100,000 บาท   โดยมีชุดการแสดงเฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ 9  ชุด น้ำทิพย์ของแถนไท้ เป็นแรงบันดาลใจจากที่พระองค์ให้พระราชทานฝนหลวง  จึงได้เปรียบพระองค์เป็นดั่งแถน  ผู้ประทานฝนให้กับชาวอีสาน  ดั่งน้ำทิพย์ชโลมผืนแผ่นดินให้ชุ่มช่ำ เป็นที่พึ่งของเกษตรกรยามเกิดภัยแล้งได้อย่างแท้จริง และได้ช่วยเหลือประเทศชาตินานาประการจนมิอาจกล่าวได้หมดสิ้น พสกนิกรได้สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ จึงสรรค์สร้างศิลปวัฒนธรรมพื้นถิ่นอีสาน  ด้วยความภาคภูมิใจในมรดกทางวัฒนธรรมที่งดงาม

          ทั้งนี้  วงสินไซ ยังได้รับรางวัลการแสดงเส็งอีสานยอดเยี่ยม โดยรับเงินรางวัล 10,000 บาท  ซึ่งเป็นการแสดงที่บอกเล่าถึงการชีวิตความเป็นอยู่ของคนอีสาน รักใครกลมเกลียวกัน เมื่อถึงเทศกาลบุญเดือนหกซักซ้อมขบวนบุญบั้งไฟ ชาวบ้านแต่ละหมู่บ้านก็จะซักซ้อมขบวนบุญบั้งไฟของตัวเอง จึงเกิดการประชัน ของนักดนตรี ที่ใช้เครื่องดนตรีในชุมชนมาเส็งประชันกัน สร้างความสามัคคีระหว่างชุมชนให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน

          “วงสินไซ” ได้รับรางวัลมาถึง 2 รางวัลในครั้งนี้  นับเป็นความทุ่มเทของทีมนักแสดง  นักดนตรี  นักร้อง  และอาจารย์ผู้ควบคุมวง ที่ได้ฝึกซ้อมนำออกแสดงแข่งขันอย่างมืออาชีพ นำเรื่องราวของมรดกศิลปวัฒนธรรมอีสานมาร้อยเรียงเรื่องราวของอัตลักษณ์พื้นถิ่นได้อย่างน่าสนใจ  เป็นแบบอย่างที่ดี  สามารถนำศิลปวัฒนธรรมพื้นถิ่นอีสานมาจัดแสดงได้อย่างดงาม และสร้างความภาคภูมิใจในมรดกทางวัฒนธรรมอีสานอย่างงดงามยื่ง

 

          ผลการแข่งขัน ประกวดมหกรรมโปงลางเฉลิมพระเกียรติชิงแชมป์ประเทศไทย ครั้งที่ 1

                                                            “อาศิรนาฏกรรมอีสาน”

รางวัลชนะเลิศ ได้รับถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมเงินรางวัล 150,000 บาท 
          วงโปงลางศิลป์อีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม     

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับโล่เกียรติยศและเงินรางวัล 100,000 บาท
          วงโปงลางสินไซ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้รับโล่เกียรติยศและเงินรางวัล 50,000 บาท
          วงโปงลางคนอีสาน มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 

รางวัลชมเชย   ได้รับโล่เกียรติยศ  และเงินรางวัลละ 30,000 บาท
1. วงโปงลางคชศิลป์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
2. วงโปงลางผกาลำดวน มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
3. วงโปงลางราชมงคลกรุงเทพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

รางวัลแสดงอศิรนาฏกรรมอีสานยอดเยี่ยม ได้รับเงินรางวัล 10,000 บาท
          วงโปงลางศิลป์อีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

รางวัลแสดงเส็งอีสานยอดเยี่ยม ได้รับเงินรางวัล 10,000 บาท
          วงโปงลางสินไซ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รางวัลผู้ขับร้องยอดเยี่ยม ได้รับเงินรางวัล 10,000 บาท
          โปงลางคนอีสาน มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ข่าว         :    วัชรา   น้อยชมภู
ภาพ        :    วิชิต   ภักดีรัตน์
ขอบคุณ   :    www.rmuti.ac.th

537494914138374660591524680465869518667776n

542580815470259424544856865494506712596480n

5341201022112054391972951351940354844131328n535739174779636660716446782181186371321856n

533252432626819280007433312720627730743296n

5350957021900605212558455660604602198786048n

535635714087300099366128409971433618276352n

535917253951296912678408703167324540108800n

535990643418004331007278712177792264962048n

537280473388571900834148582246549000552448n

536485496482647989267734746864792604508160n

544118493621638077082615687116335805366272n

 

                                                                                                                                          

     
         
       

 

                                                                  

   

ข่าวประชาสัมพันธ์

สานศิลป์ (จดหมายข่าว)