Open menu

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดกิจกรรมสงกรานต์สัมมาอาวุโส ประจำปี 2562 ขึ้นเมื่อเช้าวันที่ 9 เมษายน 2562 พร้อมทั้งได้รดน้ำดำหัว ขอพรจากผู้ใหญ่เพื่อเป็นศิริมงคลในการประกอบหน้าที่การงานให้เจริญรุ่งเรือง โดยช่วงเช้าได้มีการสักการะองค์พระพิฆเณศซึ่งเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำคณะ จากนั้นเป็นการทำบุญตักบาตรพระสงฆ์จำนวน 5 รูปพร้อมทั้งพระสงฆ์ได้เจริญพระพุทธมนต์ให้พร รดน้ำขอพรพระสงฆ์ โดยมี รศ.ดร.นิยม วงศ์พงษ์คำ คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ เป็นประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย

 

 

 

 

                                                                                                                                          

     
         
       

 

                                                                  

   

ข่าวประชาสัมพันธ์

สานศิลป์ (จดหมายข่าว)