Open menu

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดการประกวดดนตรีไทยภาคตะวันออกเฉียงเหนือชิงถ้วยประราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีและถ้วยประทานพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ครั้งที่ ๑๘ การประกวดครั้งนี้ได้ใช้พื้นที่โรงละคร คณะศิลปกรรมศาสตร์เป็นสถานที่ในการประกวด มีโรงเรียนในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือทั้ง 20 จังหวัด ร่วมส่งทีมเข้าร่วมประกวด สำหรับการประกวดในระหว่างวันที่ 2-3 พฤษภาคม 2562 นี้ เป็นรอบชิงชนะเลิศที่คณะกรรมการได้ทำการคัดเลือกเลือกทีมแต่ละโรงเรียนมาร่วมชิงชัยกัน

ในวันศุกร์ที่ 3 พฤษภาคม 2562 ได้มีพิธีเปิดการประกวดอย่างเป็นทางการเมื่อเวลา 9.00 น. ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ศิริพงษ์ เพียศิริ รักษาการผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและชุมชนสัมพันธ์ เป็นประธาน จากนั้นท่านประธานในพิธีได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย ในการนี้นักศึกษาสายวิชาดุริยางศิลป์ สาขาดนตรีไทยและศิษย์เก่าได้ร่วมการบรรเลงถวายชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และต่อด้วยการประกวดวงเครื่องสายในแต่ละประเภทแต่ละระดับ

ผศ.ดร.ศิริพงษ์ เพียศิริ รักษาการผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและชุมชนสัมพันธ์ กล่าวในตอนหนึ่งว่า “การจัดการประกวดดนตรีไทยภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นจัดขึ้นเป็นเวทีหนึ่งที่มีมาตรฐานในทางวิชาการและวิชาชีพอันเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป มหาวิทยาลัยมีความภูมิใจที่ได้เห็นเยาวชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีพัฒนาการด้านฝีมือ และสนใจเข้าร่วมประกวดดนตรีไทยมากขึ้นทุกปีและในการประกวดดนตรีไทยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้จัดการประกวดอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้มหาวิทยาลัยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนฯ ราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ทรงพระราชทานถ้วยรางวัลชนะเลิศในการประกวดดนตรีไทยระดับมัธยมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือครั้งที ๑๘ และการประกวดดนตรีไทยระดับประถมศึกษาได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาธินัดดามาตุ ประทานถ้วยรางวัลชนะเลิศในการประกวดดนตรีไทย ระดับประถมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ”

การประกวดในครั้งนี้แบ่งประเภทของการแข่งขันคือ

1.การประกวดวงเครื่องสายประสมปี่พาทย์เครื่องคู่ ระดับมัธยมศึกษา

2.การประกวดวงเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ระดับมัธยมศึกษา

3.การประกวดวงเครื่องสายประสมปี่พาทย์ ระดับประถมศึกษา

4.การประกวดเดี่ยวเครื่องดนตรีไทยและขับร้อง  ระดับมัธยมศึกษา

5.การประกวดเดี่ยวเครื่องดนตรีไทยและขับร้อง ระดับประถมศึกษา

โครงการประกวดดนตรีไทยได้จัดดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องเพื่อกระตุ้นให้ส่งเสริมและสืบเนื่องดนตรีไทยในภาตตะวันออกเฉียงเหนือให้เป็นอย่างเป็นรูปธรรม อีกทั้งยังแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประสบการณ์วิชาการดนตรีไทยซึ่งกันและกัน นอกจากจะเป็นการรักษาและอนุรักษ์ดนตรีไทยซึ่งเป็นสมบัติของชาติให้คงอยู่สืบไป

ผู้ที่สนใจดูภาพบรรยากาศการประกวดย้อนหลังสามารถเข้าไปดูได้ในแฟนเพจเฟสบุ๊คชื่อ “การประกวดดนตรีไทย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 

 

 

                                                                                                                                          

     
         
       

 

                                                                  

   

ข่าวประชาสัมพันธ์

สานศิลป์ (จดหมายข่าว)