Open menu

       บ้านชีวาศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดกิจกรรมเพื่อหาเงินสมทบเพื่อสนับสนุนกิจกรรม ศิลปะอาสาเพื่อเยียวยาผู้ป่วย ของบ้านชีวาศิลป์ คณะศิลป์กรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น การระดมทุนในครั้งนี้ ได้มีการนำภาพยนตร์ภายลิขสิทธิ์ เรื่องมาร-ดา มาทำการฉายให้ผู้ที่สนใจได้รับชมกัน ณ หอภาพยนตร์ อีสาน อาคารอธิการบดี 2(อาคารหลังเก่า) จำนวน 3 รอบ เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2562 ที่ผ่านมา

       ในพิธีเปิดงานอย่างเป็นทางการ เมื่อเวลา 17.00 น. รศ.ดร.นิยม วงศ์พงษ์คำ คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ ได้ให้เกียรติมากล่าวต้อนรับผู้จัดทำโครงการและแขกผู้มีเกียรติที่เข้าร่วมงาน หลังจากกล่าวต้อนรับเสร็จเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการเรียนการสอนโดยเฉพาะนักศึกษาในสาขาศิลปะการแสดง ทางทีมจัดงาน ได้จัดให้เสวนา”ประเด็นจากภาพยนตร์ได้มีอีกหนึ่งกิจกรรมคือการเสวนาในหัวข้อ “ความเชื่อเรื่องแม่มดในอุษาคเนย์” ผู้นำการเสาวนาคือ อาจารย์มัลลิกา ตั้งสงบ วิทยากรโดย อาจารย์ศรวณีย์ สุขุมวาท และคุณชาติชาย เกษนัส

       การจัดทำกิจกรรมครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากหลายฝ่ายทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย โดยมีผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการคือบริษัทโตโยต้า ขอนแก่น สำนักงานใหญ่ (บขส. 3 บ้านกุดกว้าง) เป็นผู้มอบเงินสนับสนุนตั้งต้นเป็นจำนวนเงิน 20,000 บาท โดยมี ผศ.ดร.กฤษฎา วงศ์คำจันทร์ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์และ อ.ดร.ภัทร คชภักดี ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กรเป็นผู้รับมอบ และที่สำคัญได้รับความอนุเคราะห์จากคุณชาติชาย เกษนัส ผู้กำกับหนังเรื่องมาร – ดา ได้นำภาพยนตร์มาทำการฉายให้ฟรีโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น เพื่อนำเงินที่ได้จากการจำหน่ายบัตรเข้าชมภาพยนตร์สมทบทุนร่วมเพื่อบ้านชีวาศิลป์ทุกบาท ไม่มีการหักค่าใช้จ่ายและอีกหนึ่งผู้สนับสนุนคือ Documentary Club

       มาร – ดา เป็นหนังพม่าเรื่องที่ 2 ของผู้กำกับไทย ชาติชาย เกษนัส ได้สร้างปรากฎการณ์โรงแตกที่บ้านเกิดมาแล้วด้วยองค์ประกอบที่ถึงพร้อมทั้งงานโปรดักชั่นและคุณค่าทางศิลปะที่น่าจะเหนือกว่าหนังท้องถิ่นเรื่องอื่นก็ไม่ยากเลยที่หนังจะเป็นที่นิยม แต่อีกจุดหนึ่งที่ปฏิเสธมิได้เลยคือบรรยากาศสยองๆที่เคล้ากับอารมณ์ร่วมจากความไม่สงบทางการเมืองที่ชาวพม่าทุกคนสัมผัสได้ก็น่าจะเป็นการกลับไปย้อนมองประวัติศาสตร์ชาติพม่าอันน่าสนใจหลายประการ

 

 

 

                                                                                                                                          

     
         
       

 

                                                                  

   

ข่าวประชาสัมพันธ์

สานศิลป์ (จดหมายข่าว)