Open menu

สาขาศิลปะการแสดง คณะศิลปกรรมศาสตร์ ร่วมกับ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
จัดโครงการมหกรรมละครและการแสดงร่วมสมัยไทย-อาเซียน ประจำปี 2562 ภายใต้แนวคิด #หยับอีสาน #MovingISAN พบกับผลงานสร้างสรรค์ทางดนตรีและการแสดงของคณาจารย์ ศิลปิน นักศึกษา อาทิ
- การแสดงหน้ากากและหุ่นอีสานร่วมสมัย
- หมอลำพื้นร่วมสมัย
- มูฟเมนท์อีสานร่วมสมัย
- นาฏลีลาอีสานใต้
- ละครจากความทรงจำชุมชนอีสาน
- ดนตรีอีสานร่วมสมัยจากวรรณกรรมพื้นบ้านเรื่อง "นางผมหอม"
- การอ่านบทละครเรื่อง Death and the Maiden

และเสวนาพิเศษในหัวข้อ

"หยับอีสาน: การสร้างสรรค์การแสดงร่วมสมัยจากรากวัฒนธรรมท้องถิ่นอีสาน"

โดย ศาสตราจารย์พรรัตน์ ดำรุง (เมวิจัยอาวุโส สกว.) คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ อาจารย์สินนภา สารสาส คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

วันที่ 20-22 มิถุนายน 2562
ณ โรงละครคณะศิลปกรรมศาสตร์ (FA Theatre) มหาวิทยาลัยขอนแก่น

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและสำรองที่นั่งได้ที่
0979162298 (คุณปัน)

 

                                                                     

                                                                     

  

ข่าวประชาสัมพันธ์

สานศิลป์ (จดหมายข่าว)