Open menu

       คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นร่วมกับกองการต่างประเทศ โดยฝ่ายการต่างประเทศ วิทยาลัยนานาชาติ และสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกา ประจำประเทศไทยร่วมจัดงานการแสดงดนตรีแจ๊ส “USA Band of the Pacific-Asia” และกิจกรรม Workshop ในระหว่างวันที่ 24 - 25 มิถุนายน 2562 ณ โรงละคร คณะศิลปกรรมศาสตร์ การจัดกิจกรรม Workshop เริ่มต้นขึ้นเมื่อช่วงเช้าวันที่ 24 มิถุนายน 2562 กลุ่มศิลปินชาวต่างชาติได้เข้าแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางด้านดนตรีไทย ดนตรีพื้นเมืองอีสานและดนตรีสากล และมีการบรรยายพิเศษโดยคณะนักดนตรีแจ๊สจากสถานเอกอัครราชฑูตสหรัฐอเมริกา ประจำประเทศไทย

       จากนั้นในช่วงเย็นวันที่ 25 มิถุนายน 2562 เวลา 18.00 น. ได้มีการจัดแสดงดนตรีแจ๊ส “USA Band of the Pacific-Asia” ซึ่งมีผู้ที่สนใจร่วมชมดนตรีแจ๊สอย่างคับคั่งเกินความจุโรงละครขนาด 400 ที่นั่ง มีแขกและบุคคลสำคัญเข้าร่วมงานในครั้งนี้อย่างมากมาย อาทิ เช่น นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น สำหรับการเปิดงานครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากMr.ปีเตอร์ เฮย์มอนด์ อุปทูตสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกา ประจำและเทศไทยเป็นประธานในพิธี และกล่าวรายงานต่อประธานในพิธีถึงการจัดงานครั้งนี้โดย รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล รักษาการอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น จากนั้นได้มอบของที่ระลึกสำหรับผู้ที่มีส่วนสำคัญในการจัดงานและถ่ายรูปร่วมกันเป็นที่ระลึก สำหรับการแสดงโชว์ครั้งนี้มีทั้งหมด 5 ชุด ประกอบไปด้วยชุดที่ 1 Opening show by Khon Kaen Jass Big Brand  ชุดที่ 2 Welcome remarks by Khon Kaen University President ชุดที่ 3 Opening remarks by Mr.Robert Pose Counselor for Public Affairs. US Embassy ชุดที่ 4 Gift exchanges /Group photo และชุดที่ 5 Concert by the US Airforce Band

       การจัดกิจกรรมครั้งนี้ทางมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ตระหนักถึงความสำคัญการขยายโอกาสการพัฒนาพัฒนามหาวิทยาลัยในการส่งเสริมกิจกรรมความร่วมมือทางด้านการจัดกิจกรรม ส่งเสริมทางด้านวิชาการ การจัดอบรมพัฒนาทางด้านวิชาการให้กับนักศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น การส่งเสริมกิจกรรมทางด้านวัฒนธรรมและอื่นๆล้วนแต่ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพมหาวิทยาลัยให้มีความพร้อมสู่ความเป็นนานาชาติ เปิดโอกาสในการเชื่อมโยงเครือข่ายและความร่วมมือให้เกิดขึ้นในมหาวิทยาลัยเพื่อพัฒนาคุณภาพของมหาวิทยาลัยต่อไป

 

 

 

                                                                                                                                          

     
         
       

 

                                                                  

   

ข่าวประชาสัมพันธ์

สานศิลป์ (จดหมายข่าว)