Open menu

เมื่อวานนี้ 29 มกราคม 2562 ณ พุทธมณฑลอีสาน จังหวัดขอนแก่น ได้มีการเคลื่อนสังขารหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ จากอาคารศูนย์ประชุมกาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น ไปยังพุทธมณฑลอีสานเพื่อทำการฌาปนกิจ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้เป็นอีกหนึ่งหน่วยงานที่ได้มีบทบาทรับผิดชอบในการจัดสร้างนกหัสดีลิงค์ตลอดจนจัดเตรียมพิธีกรรมต่างๆ ภายในงาน โดยมีพลเอกประยุทธ์ จันโอชา นายกรัฐมนตรี เดินทางมาเป็นประธานในพิธี

จากนั้นในเวลา 18.00 น. เป็นการเริ่มพิธีฆ่านกหัสดีลิงค์ โดยผู้สืบเชื้อสายนางสีดา (นางสาวเมทินี หวานอารมณ์) และคณะเจ้านางสีดา 50 คน ต่อด้วยกลุ่มนักศึกษาคณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขานาฎศิลป์พื้นเมือง จำนวน 99 คน ได้ฟ้องส่งสการ และในเวลา 19.00 น. ได้มีพิธีขอขมา ซึ่งมีคณบดี คณะต่างๆจากทางมหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นผู้วางเครื่องสักการะ นายกสภามหาวิทยาลัย อธิการบดี คณบดีคณะแพทยศาสตร์เป็นผู้จุดธูปเทียน  ในบริเวณโดยรอบประรำพิธีได้มีนักศึกษาคณะแพทย์ยืนล้อมรอบแปดเหลี่ยมเพื่อกราบขอขมาหลวงพ่อคูณปริสุทฺโธ เป็นครั้งสุดท้าย

 

 

                                                                                                                                          

     
         
       

 

                                                                  

   

ข่าวประชาสัมพันธ์

สานศิลป์ (จดหมายข่าว)