Open menu

     วันพฤหัสบดีที่ 15สิงหาคม พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้จัดพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2562 ณ ศูนย์ประชุมเอนกประสงค์กาญจนาภิเษกพิธีไหว้ครูนี้ได้จัดขึ้นในทุกปีการศึกษา แสดงถึงการยกย่องครูบาอาจารย์ผู้ประสิทธิ์ประสาทความรู้ในวิถีชีวิตของคนไทยถือว่าครูเป็นเสมือนแม่คนที่ 2 ของศิษย์ ให้ความคิด ชี้ทางสว่างให้กับชีวิตและนอกจากนี้ครูยังเป็นผู้ให้วิชาความรู้จึงได้กระทำพิธีแสดงถึงการยกย่องผู้มีพระคุณ  พร้อมกันนี้กิจกรรมภายในงานที่จัดควบคู่กันไปทุกปี คือการประกวดพานไหว้ครูในประเภทต่างๆ  และอีกครั้งที่สโมสรนักศึกษา คณะศิลปกรรมศาสตร์ ได้จัดทำพานส่งเข้าประกวดในประเภทอนุรักษ์และสามารถคว้ารางวัลชนะเลิศอันดับ 1  มาครองได้อย่างต่อเนื่อง

     จากนั้นในช่วงเวลา 13.30 น.ทางคณะศิลปกรรมศาสตร์ได้จัดพิธีไหว้ครูประจำคณะฯ ณ โรงละคร เพื่อให้นักศึกษาในทุกระดับได้ร่วมกิจกรรมเพื่อน้อมรำลึกถึงครูบาอาจารย์ มีตัวแทนของนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 1-4   ก่อนพิธีจะเริ่มต้น อาจารย์ ดร.ปรีชาวุฒิ อภิระติง รองคณบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและชุมชนสัมพันธ์ รักษาการแทนคณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ประธานในพิธี ได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและเข้าสู่ขั้นตอนพิธีการไหว้ครู ครั้งนี้ อาจารย์ ดร.ปรีชาวุฒิ อภิระติง ได้มอบเกียรติบัตรให้กับนักศึกษาผู้มีผลการเรียนดีเด่นของแต่ละสาขา/ชั้นปี  และกิจกรรมดีเด่นสร้างชื่อเสียงแก่คณะฯ พร้อมทั้งกล่าวให้โอวาทแก่นักศึกษา

 DSC0029

DSC0038

DSC0054

DSC0061

DSC0065

DSC0069

DSC0081

DSC0110

DSC0114

DSC0126

 

 

                                                                     

                                                                     

  

ข่าวประชาสัมพันธ์

สานศิลป์ (จดหมายข่าว)