Open menu

       ฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและชุมชนสัมพันธ์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ ร่วมกับกลุ่มศิลปินไทย กลุ่มศิลปินในประเทศลุ่มน้ำโขง  สถาบันอุดมศึกษาทางด้านศิลปกรรมชั้นนำในกลุ่มประเทศลุ่มน้ำโขง ได้จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการศิลปกรรมร่วมสมัยแห่งอารยธรรมลุ่มน้ำโขง ณ คณะศิลปกรรมศาตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ระหว่างวันที่ 20 – 24 สิงหาคม 2562 มีกลุ่มศิลปินต่างชาติแถบลุ่มน้ำโขง ศิลปินชาวไทย และนักศึกษาเข้าร่วมโครงการนี้กว่า 90 คน

       สำหรับกิจกรรมเริ่มต้นในวันแรก คณะผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้เดินทางศึกษาดูงาน ณ อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย เพื่อศึกษาเรียนรู้สถาปัตยกรรมศิลปะแบบล้านช้างช้าง – อยุธยาพระธาตุศรีสองรัก พระธาตุเจดีย์ทรงบัวเหลี่ยมยุคแรกเริ่มในศิลปะล้านช้าง ชมพิพิธภัณฑ์ผีตาโขน การศึกษาดูงานนี้เพื่อจุดมุ่งหวังในการนำศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่นนั้นๆมาเป็นแรงบันดาลใจการสร้างผลงานศิลปะผสมผสานจากแนวคิดและจินตนาการของศิลปินนั้นๆ ถ่ายทอดผลงานออกมาให้ได้รับชมกันอย่างไม่จำกัดเทคนิคและวิธีการสร้างสรรค์ผลงาน

       และในวันที่ 23 สิงหาคม 2562 เวลา 17.00 น. ณ หอศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ ได้มีการนำผลงานของกลุ่มศิลปินที่ได้สร้างสรรค์ออกมา นำมาจัดนิทรรศการให้ผู้ที่สนใจได้เข้าเยี่ยมชม ก่อนเริ่มงาน ได้รับเกียรติจากนายบัญชา พระพล รองผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการมาเป็นประธานในพิธีเปิด และกล่าวรายงานโดย อ.ดร.ปรีชาวุฒิ อภิระติง รองคณบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและชุมชนสัมพันธ์ ประธานดำเนินโครงการ

       อ.ดร.ปรีชาวุฒิ อภิระติง กล่าวว่า โครงการปฏิบัติการศิลปกรรมร่วมสมัยแห่งอารยธรรมลุ่มน้ำโขงเกิดขึ้นจากวิสัยทัศน์และพันธกิจของคณะฯในการเป็นศูนย์กลางการวิจัย สร้างสรรค์ ผลงานด้านศิลปกรรมลุ่มน้ำโขง กลุ่มศิลปินที่เข้าร่วมก็จะเน้นประเทศที่มีแม่น้ำโขงพาดผ่านอาทิเช่น จีน พม่า ลาว ไทย เวียดนาม กัมพูชา และปีนี้มีศิลปะจากอินโดนีเซียเข้าร่วมด้วย กลุ่มศิลปินต่างชาติได้เข้าร่วมปฏิบัติการกับศิลปินไทยซึ่งและร่วมมือกับคณาจารย์ภายในคณะฯในหลักสูตรต่างๆเพื่อให้เกิดการบูรณาการในการเรียนการสอน ในปีนี้กำหนดตอนว่าลุ่มน้ำเลย ซึ่งหมายความว่าแม่น้ำทุกสายในภาคอีสานล้วนแต่เป็นสาขาของแม่น้ำโขง ทำให้แต่ละพื้นที่มีลักษณะเฉพาะ ด้านข้อมูล ความเชื่อ วิถีวัฒนธรรมที่แตกต่างกันออกไป ปีนี้จึงได้เดินทางเข้าศึกษาดูงานที่จังหวัดเลยซึ่งเป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่มีแม่น้ำโขงไหลผ่าน

สำหรับผู้ที่สนใจในผลงานศิลปะ สามารถแวะเข้าเยี่ยมชมและให้กำลังใจกับผลงานของศิลปินได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 13 กันยายน 2562 ในวันเวลาราชการโดยไม่มีค่าใช้จ่าย

14-08-62

DSC0151

DSC0154

DSC0157

DSC0181

DSC0183

DSC0274

DSC0275

DSC0277

DSC0282

DSC0290

DSC0308

 

 

                                                                                                                                          

     
         
       

 

                                                                  

   

ข่าวประชาสัมพันธ์

สานศิลป์ (จดหมายข่าว)