วันจันทร์ที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2562 เวลา 9.00 น. ผู้บริหารคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นโดย อ.ดร.ปรีชาวุฒิ อภิระติง รักษาการแทนคณบดี ผศ.ดร.บุรินทร์ เปล่งดีสกุล รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย ผศ.ดร.กฤษฏา วงศ์คำจันทร์ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ อ.ดร.ภัทร คชภักดี ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร พร้อมด้วยบุคลากร ได้เดินทางไปยังวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ เพื่อมอบแจกันดอกไม้แสดงความยินดีเนื่องในวันสถาปนาคณะฯ ครบรอบ 26 ปีซึ่งได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ลำปาง แม่นมาตย์ คณบดีวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ เป็นผู้รับมอบ จากนั้นได้เดินทางต่อไปยังคณะแพทยศาสตร์ เพื่อมอบแจกันดอกไม้แสดงความยินดีเนื่องในวันสถาปนาคณะฯครบรอบปีที่ 47 ด้วยเช่นกันและได้รับเกียรติจากรศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล คณบดีคณะแพทยศาสตร์ เป็นผู้รับมอบ

DSC0399

DSC0403

      

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์