Open menu

     เมื่อวันศุกร์ที่ 13 กันยายน 2562 ที่ผ่านมา คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้มีการจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะฯ ซึ่งในปีนี้ได้ก้าวย่างเข้าสู่ปีที่ 25 มีคณะและหน่วยงานต่างๆภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าร่วมแสดงความยินดีอย่างมากมาย ก่อนเริ่มต้นกิจกรรมเป็นประเพณีปฏิบัติสืบเนื่องกันมาของชาวคณะศิลปกรรมศาสตร์ได้มีการบวงสรวงองค์พระพิฆเณศซึ่งเป็นที่สักการะยึดเหนี่ยวจิตใจ โดยมี อ.ดร.ปรีชาวุฒิ อภิระติง รักษาการแทนคณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ เป็นประธานในการจุดธูปเทียนบูชาองค์พระพิฆเณศ  ต่อจากนั้นเป็นการรำถวายมือสักการะโดยนักศึกษาสาขาวิชาศิลปะการแสดง ณ บริเวณวงเวียนหน้าคณะฯ เสร็จสิ้นจากการรำถวายมือได้มีการจัดขบวนแห่หรือ ขบวนเอ้ศิลปกรรม FA เบญจเพส เฉลิมฉลองในวาระ ๒๕ ปี คณะศิลปกรรมศาสตร์เดินผ่านบริเวณวงเวียนหน้าตึกอธิการบดีเข้ามายังคณะศิลปกรรมศาสตร์ ซึ่งทางขบวนนี้ได้คงเอกลักษณ์ความเป็นพื้นเมืองอีสานที่มีการละเล่นที่สนุกสนานเป็นกันเอง สร้างความประทับใจให้ผู้ที่ผ่านไปมาได้รับชมกัน และในเวลา 10 .30 น. เป็นพิธีทำบุญถวายภัตตาหารเพล พระสงฆ์ ๕ รูป ณ โรงละครคณะศิลปกรรมศาสตร์ และพิธีบังสุกุลอาจารย์และนักศึกษาผู้ล่วงลับ เป็นอันเสร็จกิจกรรมในภาคเช้า

     ในภาคบ่ายวันเดียวกัน ณ โรงละคร คณะฯได้จัดกิจกรรมการกล่าวคำปราศรัยเนื่องในวาระครบรอบ 25 ปี การสถาปนาคณะศิลปกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยอดีตคณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ประกอบไปด้วย
1. รองศาสตรจารย์สุวิช สถิตวิทยานันท์
2. ศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมศักดิ์ พิกุลศรี
3. รองศาสตราจารย์ ดร.นิยม วงศ์พงษ์คำ

และ 4.นายอรรถยุทธ อินทรปรีชา อดีตหัวหน้าสำนักงานคณบดี

     จากนั้น มีพิธีมอบโล่และเกียรติบัตรแก่บุคลากรและศิษย์เก่าดีเด่น การแสดงความยินดีกับผู้สำเร็จการศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต และดำรงตำแหน่งทางวิชาการ
นักศึกษาที่สร้างชื่อเสียงให้กับคณะ ในปีนี้ทางคณะได้คัดเลือกนักศึกาผู้ที่เหมาะสมได้รับรางวัลนี้คือนายเจษฎาวุฒิ รักษากุล ที่สามาถคว้ารางวัลชนะเลิศการขับร้องเพลงกล่อมลูก  พิธีมอบทุนการศึกษา (จาก อ.จตุรงค์ วรนาม ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งใหญ่โพธิ์ชัย ศิษย์เก่ารุ่นที่ 6) และท้ายสุดเป็นการแสดงกิจกรรมการแสดงจากสาขาวิชาดนตรีและการแสดงประกอบไปด้วย 1. การแสดงดนตรีตะวันตก 2. การแสดงดนตรีไทย 3. การแสดงดนตรีพื้นเมือง 4. การแสดงนาฎยศิลป์อีสาน 5. การแสดงศิลปะการละคร

     ในช่วงเย็นเวลา 17.00 น. ได้รับเกียรติจาก รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล ที่ปรึกษา รักษาการแทน อธิการบดี มาเป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการ เแสดงผลงานคณาจารย์ นักศึกษา และศิษย์เก่า สาขาวิชาทัศนศิลป์และออกแบบนิเทศศิลป์ ณ หอศิลป์คณะศิลปกรรมศาสตร์พร้อมด้วย รศ.ดร.นิยม วงศ์พงษ์คำ รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและชุมชนสร้างสรรค์ ในพิธีเปิดงาน ได้ให้การกล่าวต้อนรับและรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดนิทรรศการโดย อ.ดร.ปรีชาวุฒิ อภิระติง รักษาการแทนคณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ จากนั้นได้เดินเยี่ยมชมผลงานศิลปะภายในหอศิลป์ที่ได้นำมาจัดแสดง

704202577550588982874633548139377341235200n

 
 


704347807550582982875235597428936104476672n

 

704805557550626482870888079902548380614656n699760847550620649538139053028187876884480n698702087550604282873107866160666216759296n710348127550652116201652978549000753381376n70896130755066384953381801782729585721344n710198637550667382866792135988408550424576n702083897550486416218228720143466245390336n700091617550509716215894845911398489784320n700327437550518549548346883306384629170176n701394857550517682881768019390895881191424n702783367550514916215372055234536530247680n705627697550515449548651125734499062120448n703781917550506882882843111476537757532160n70335764755049498288403463214305932738560n707378687550517316215139074689352923086848n705812657550513249548876941685263743582208n699795607550492949550903989998727921139712n699590377550494649550737241017632139247616n699857337550523749547822687383302217662464n70352532755052154954804415308648735047680n700140287550531949547003194314224830513152n703603267550524982881032351733270187606016n709426957550533082880225639421265149165568n

 

                                                                     

                                                                     

  

ข่าวประชาสัมพันธ์

สานศิลป์ (จดหมายข่าว)