Open menu

       คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นขอแสดงความชื่นชมยินดีกับนายพงศธร  ทิพาเสถียร นักศึกษาสายวิชาทัศนศิลป์ สาขาวิชาจิตรกรรม ที่สามารถคว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 เงินรางวัล 40000 บาทและรางวัลสำหรับสถาบันการศึกษาที่มีเยาวชนได้รางวัล 10000 บาท บทเวทีการปรกวดผลงานศิลปะ “จินตนาการ สืบสาน วรรณกรรมไทยกับอินทัช ปีที่ 13” ในชื่อผลงาน เรื่องราวของเจ้าทองเทา. จากวรรณกรรมเรื่อง หมา(อยู่)วัด ผู้เขียน โสมประภัส ขันธ์สุวรรณ ซึ่งใช้เทคนิคการสร้างสรรค์ผลงานคือ สีอะคริลิคบนผ้าใบ ขนาด 180 x150 cm.

แนวคิดผลงานสร้างสรรค์ชิ้นนี้นายพงศธร ทิพาเสถียรได้ให้ข้อมูลว่า เหตุผลที่เลือกวรรณกรรมเรื่อง “ หมา (อยู่) วัด ”

       ข้าพเจ้าประทับใจในวรรณกรรมเรื่องนี้นำเอาคติธรรมหรือพุทธปรัชญามาสอดแทรกในเนื้อหาสาระ ความบันเทิงและแง่มุมทางความคิดที่ดีงาม และความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตในพื้นที่วัดเป็นอย่างดี  ในเนื้อเรื่อง “ วัด ” ของเจ้าเทาทองไม่ได้เป็นแค่ที่กินที่อยู่ของเหล่าหมาวัดเท่านั้น แต่วัดยังเป็น “ สถานที่ปฏิบัติงาน ” ของเหล่าหมาลูกวัดที่รักษาความปลอดภัยคอยรักษาการณ์ทั่วเขตอารามตลอดยี่สิบสี่ชั่วโมง และเป็น “ เนิร์ดเซอรรี่ ” สำหรับหมาแบเบาะ เป็น “ โรงเรียน ” สำหรับหมาเล็ก เป็น “ มหาวิทยาลัย ” สำหรับหมาผู้ใหญ่ และเหนือสิ่งอื่นใด วัดยังเป็น “ บ้าน ” ที่อบอุ่น เป็นที่ที่มีเพื่อนมากมายร่วมทุกข์ร่วมสุข มีพระที่เมตตาเลี้ยงดูบรรดาหมาวัดไม่ต่างจากพ่อและแม่ บริบทเหล่านี้เป็นสิ่งที่พวกเราคนไทยคุ้นตาเป็นอย่างมากระหว่าง หมา กับ วัด ความเมตตาและการกตัญญูรู้บุญคุณของผู้มีพระคุณเป็นสิ่งดีงามที่เราคนไทยถูกปลูกฝังมาตั้งแต่เด็ก  วรรณกรรมเรื่องนี้จึงสะท้อน ความสุขในบริบทของชาวพุทธ และความงดงามในวิถีชีวิตของคนไทยเป็นอย่างดี  “ ความดีและความรักอันบริสุทธิ์นั้น เป็นธรรมชาติอันสวยงามออย่างหนึ่งที่เกิดและอยู่บนโลกนี้ควบคู่กับความมีชีวิตไม่ว่าชีวิตนั้นจะเป็นคนหรือสัตว์

 

 P1330486

P1330483-copy

P1330518-copy

 

                                                                     

                                                                     

  

ข่าวประชาสัมพันธ์

สานศิลป์ (จดหมายข่าว)