Open menu

 

 

       เมื่อช่วงเย็นวานนี้ (9 พฤศจิกายน 2562) มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้จัดงานสีฐานเฟสติวัล บุญสมมาบูชานาค ภายใต้แนวคิด”ศรัทธา” โดยมีขบวนแห่อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุมายังบริเวณการจัดงาน ณ บริเวณบึงสีฐาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในปีนี้ได้มีหน่วยงานต่างๆส่งขบวนเข้าร่วมอย่างมากมาย คณะศิลปกรรมศาสตร์เป็นอีกหน่วยงานที่ร่วมสืบสาน วัฒนธรรม ความเป็นไทย ได้จัดขบวนเข้าร่วมในกิจกรรม ผู้บริหารคณะฯนำโดย ผศ.ดร.บุรินทร์ เปล่งดีสกุล คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ พร้อมด้วยทีมผู้บริหารคณะฯ บุคลากร และนักศึกษา ได้ร่วมจัดขบวนแห่เดินทางบนถนนสีฐาน –พุทธศิลป์สถาน ได้อย่างสวยงาม เมื่อขบวนแห่เดินทางมาถึงได้มีการจัดพิธีบวงสรวงพญานาค ริมบึงสีฐานฝั่งทิศตะวันตก จากนั้นในช่วงเวลา 17.30 น.จึงมีพิธีเปิดงานสีฐานเฟสติวัล บุญสมมาบูชานาค อย่างเป็นทางการ

IMG0455

IMG0440

IMG0444

IMG0415

IMG0418

IMG0434

IMG0497

IMG0459

IMG0484

IMG0479

IMG0490

 

 

                                                                     

                                                                     

  

ข่าวประชาสัมพันธ์

สานศิลป์ (จดหมายข่าว)