จำนวนผู้นำเสนอ 122 คน


* ติดต่อขอรับใบเสร็จที่ได้หน้างาน
2. การสร้างสรรค์ผลิตบทเพลงด้วยกระบวนการดิจิตอลของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน)
จิรัฐ มัธยมนันทน์
การนำเสนอ : Oral || วิจัย || กลุ่มผลงาน : ดนตรีและการแสดง || สังกัด/หน่วยงาน : สาขาวิชาดุริยางคศิลป์
การลงทะเบียน : ค้างชำระ || ตรวจสอบ : ยังไม่ได้ออกใบเสร็จ

1. มนุษย์ สภาวะ และความทรงจำ
ทวิชนม์ ชมทวีวิรุตม์
การนำเสนอ : Oral || งานสร้างสรรค์ || กลุ่มผลงาน : ทัศนศิลป์ || สังกัด/หน่วยงาน : ทัศนศิลป์
การลงทะเบียน : ค้างชำระ || ตรวจสอบ : ยังไม่ได้ออกใบเสร็จ