fa-kku

สาขาวิชาการแสดง คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดการแสดงแสง สี เสียง ประเพณีแห่มาลัยข้าวตอก จังหวัดยโสธร ประจำปี 2567

เมื่อวันที่ 18-19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 ที่ผ่านมา สาขาวิชาการแสดง บริการวิชาการและศิลปวัฒนธรรมในการจัดการแสดง สี เสียง ในประเพณีแห่มาลัยข้าวตอก อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร ร่วมกับโรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม และชุมชนในพื้นที่อำเภอมหาชนะชัย … Read more

คณะศิลปกรรมศาสตร์ ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมเดินทางท่องเที่ยวเรียนรู้วัฒนธรรมชุมชนอีสานใต้

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับชุมชนบ้านขาม ตำบลเป็นสุข อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์ ภายใต้การดำเนินงาน Arts for All ศิลป์ มข. สร้างสรรค์ชุมชนต้นแบบ ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมเดินทางท่องเที่ยวเรียนรู้วัฒนธรรมชุมชนอีสานใต้ วันที่ … Read more

เทศกาลถนนศิลปะ หรือ Art Lane ครั้งนี้ 21 “ Art Eye View ”

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นจัดเทศกาลถนนศิลปะครั้งที่ 21 หรือ Art Lane ภายใต้แนวความคิด “ Art Eye View ” ณ บริเวณรอบคณะศิลปกรรมศาสตร์และสะพานขาว ระหว่างวันที่ … Read more

ผู้บริหารคณะศิลปกรรมศาสตร์ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ถ่ายทอดประสบการณ์การดำเนินการตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศ ณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มข.

เช้าวันอังคารที่ 6 กุมภาพันธ์ 2567 ผศ.ดร.บุรินทร์ เปล่งดีสกุล คณบดี พร้อมด้วย ผศ.ดร.วิจิตร วินทะไชย รองคณบดีฝ่ายบริหารและยุทธศาสตร์ รศ.ธรณัส หินอ่อน รองคณบดีฝ่ายการศึกษาและบริการวิชาการ ผศ.พชญ … Read more

รับรางวัลเชิดชูเกียรติเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยขอนแก่นครบรอบ 60 ปี

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 มกราคม 2567 เวลา 9.00 น. ซึ่งตรงวันวันครบรอบวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยขอนแก่น และได้จัดงาน 60 ปีแห่งการสร้างสรรค์และพัฒนาเพื่อสังคม ณ ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองและรำลึกถึงการพัฒนาอย่างต่อเนื่องจากอดีตถึงปัจจุบันของมหาวิทยาลัย … Read more

แถลงวิสัยทัศน์และนโยบายการบริหาร คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ พร้อมด้วยทีมผู้บริหารร่วมแถลงนโยบายการบริหารคณะศิลปกรรมศาสตร์ ในการดำรงตำแหน่งคณบดีในวาระที่ 2 ( พ.ศ.2567 – 2570 ) ให้แก่อาจารย์และบุคลากร นักศึกษาได้ทราบทิศทางแนวนโยบายต่างๆที่จะเกิดขึ้นภายใต้การบริหารงานของ ผศ.ดร.บุรินทร์ เปล่งดีสกุล ณ ห้องประชุมดอกศิลป์ … Read more

การผลิตภาพยนตร์สั้นเพื่อการสร้างสรรค์

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นจัดอบรมหลักสูตร “การผลิตภาพยนตร์สั้นเพื่อการสร้างสรรค์” ระหว่างวันที่ 10-12 มกราคม 2567 ที่ผ่านมา มีผู้เข้าร่วมสนใจอบรมเป็นจำนวนมาก การอบรมให้ความรู้ครั้งนี้มีวิทยากรผู้ที่มีประสบการณ์ในการผลิตหนังในระดับประเทศคือ อาจารย์วิชิต วัฒนานนท์ อาจารย์ประจำสายวิชาทัศนศิลป์และออกแบบนิเทศศิลป์พร้อมทีมงานผู้เชี่ยวชาญเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ ภายในหลักสูตรการอบรมได้เสริมสร้างความรู้ทั้งในด้านทฤษฎีและการปฏิบัติแก่ผู้เข้าร่วมอบรม การเขียนบทภาพยนตร์ … Read more

ค่ายปฏิบัติการวิชาการ เตรียมความพร้อมสู่รั้วมหาวิทยาลัย

คณะศิลปกรรมศาสตร์ ร่วมกับศูนย์เตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัย (Schoology Thailand) จัดค่ายปฏิบัติการวิชาการ ให้กับนักเรียนระดับมัธยมปลาย ระหว่างเดือน มกราคม-พฤษภาคม 2567 ซึ่งการจัดอบรมรุ่นที่ 1 ได้ดำเนินการอบรมไปเมื่อวันที่ 14 มกราคม 2567 … Read more

กิจกรรมวันเด็กบ้านชีวาศิลป์

วันเด็กแห่งชาติ หรือในวันเสาร์สัปดาห์ที่ 2 ของเดือนมกราคมทุกๆปี ซึ่งปีนี้นายกรัฐมนตรีนายเศรษฐา ทวีสินได้ให้คำขวัญวันเด็กว่า “มองโลกกว้าง คิดสร้างสรรค์ เคารพความแตกต่าง ร่วมกันสร้างประชาธิปไตย” คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยบ้านชีวาศิลป์ เป็นอีกหน่วยงานที่ได้จัดกิจกรรมวันเด็กเพื่อเสริมสร้าง เติมเต็มความสุขให้กับเด็กๆ … Read more

แถลงข่าวดนตรีเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในจังหวัดขอนแก่น

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น จัดพิธีแถลงข่าวการจัดดนตรีเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในจังหวัดขอนแก่น  (Khon Kaen Geopark) เมื่อวันจันทร์ที่ 25 ธันวาคม 2566 เวลา 14.00 น. ณ โรงละครคณะศิลปกรรมศาสตร์ … Read more